Večná pamiatka nositeľovi Nobelovej ceny profesorovi Lucovi Montagnier

Vo veku 89 rokov zomrel francúzsky virológ, profesor Luc Montagnier. Nik z nás tu nie je večne, a preto nie je dôležité ako a kedy zomrieme, ale ako sme žili. Preto si povedzme pár slov k tomu, akým významným prínosom pre spoločnosť bol až do posledných chvíľ svojho života profesor Luc Montagnier. 

Narodil sa v malej obci Chabris, asi 160 km východne od Paríža. Od roku 1955 bol asistentom na parížskej univerzite, v roku 1960 nastúpil do Národného centra pre vedecký výskum (CNRS), absolvoval niekoľko študijných pobytov vo Veľkej Británii a po návrate založil oddelenie vírusovej onkológie na Pasteurovom inštitúte. V roku 1983 so svojimi dvoma spolupracovníkmi objavili vírus HIV, ktorý sa ukázal byť pôvodcom ochorenia AIDS a vytvorili sérologický test na túto chorobu. Roku 1986 objavili v západnej Afrike druhý, veľmi odlišný vírus, súvisiaci s AIDS. V rokoch 1991-1997 bol profesor Montagnier riaditeľom novozaloženého oddelenia pre výskum AIDS v CNRS a v rokoch 1997-2001 bol profesorom na New York University. Profesor Montagnier pracoval ako výskumník na Pasteurovom inštitúte v Paríži a ako profesor na plný úväzok na Shanghai Jiao Tong University v Číne.

Spolu s Françoisom Barré-Sinoussim a Haraldom Zur Hausenom získal Nobelovú cenu za fyziológiu a medicínu za rok 2008. Cena sa týkala objavu vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV). V roku 2009 bol vyznamenaný Rádom čestnej légie, Rádom za zásluhy, bol zvolený za člena Národnej lekárskej akadémie a Francúzskej akadémie vied. Ďalšie ceny profesora Luca Montagnier: Strieborná medaila Národného centra vedeckého výskumu (1973), Lasker-DeBakeyova cena za klinický medicínsky výskum (1986), Scheeleova cena (1986), Körberova európska vedecká cena (1986), Cena princeznej z Astúrie za technický a vedecký výskum 2000, Ocenenie za klinický lekársky výskum Lasker-DeBakey 1986, Medzinárodná cena Gairdner Foundation 1987, cena Louisa-Jeanteta za medicínu 1988, Cena Alberta Laskera za základný lekársky výskum, čestný doktor Univerzity svätého Jozefa 2011, Bar-Ilan University 2011, a univerzít v Bologni, Liège, Solúne, Montreale, Aténach, Bukurešti, a iné.

Počas súčasnej (korona)krízy spoločnosti sa profesor Montagnier odvážne postavil na stranu svetovo uznávaných odborníkov, ktorí zastávajú teóriu, že SARS-CoV-2 bol úmyselne vytvorený a unikol (alebo bol úmyselne vypustený) z laboratória(í). K tejto teórii poskytol aj forenzný dôkaz. Ako neskorumpovaný a nezastrašený vedec sa rozhodol spolupracovať s medzinárodným tímom právnikov (ktorého sme členmi) na jednom z podaní na Medzinárodný trestný súd v Haagu. 

Toto všetko jeho nezištné a statočné úsilie mu paradoxne neprinieslo oprávnený záujem odborníkov či politikov a pragmatické posúdenie jeho tvrdení, ale mu naopak bezdôvodne spôsobilo cielené prenasledovanie v liberálnych médiách, kde bol kritizovaný ich alternatívnymi odborníkmi za to, že svoj štatút nositeľa Nobelovej ceny využil na „šírenie nebezpečných zdravotných informácií“. Na sklonku svojho života sa dočkal aj negatívneho záujmu výkonnej moci, ktorá sa mu snažila spôsobiť nemalé osobné problémy. 

Ďakujeme a česť jeho pamiatke! Tento svet opustil slobodný, čestný a odvážny vedec a človek, na jeho prácu a odkaz nezabudneme! 

JUDr. Erik Schmidt, predseda združenia


Zdroj: https://www.wikidata.org/wiki/Q103598#P166
Snímka: https://static01.nyt.com/images/2022/02/11/obituaries/09Montagnier1-print2/09Montagnier1-superJumbo-v2.jpg?quality=75&auto=webp