Skip to content

Zbierka

Vaša pomoc pre rodinu sudcu Miľana má aj svoju symbolickú hodnotu, hodnotu toho že sa vieme spojiť a spoločne za niečo dôležité postaviť, preto  je vítaná akákoľvek suma, či už to bude 1 Euro alebo 100 Eur, ktorú sumu poprosíme uhradiť na transparentný účet

IBAN: SK06 8330 0000 0020 0210 2683 s variabilným symbolom zbierky 49315166.
Po ukončení čistý výnos zbierky zašleme priamo na účet manželky Mgr.Dalibora Miľana.

Do zbierky sa doteraz zapojilo viac než 200 ľudí, ktorí ku dňu 16.04.2023 prispeli sumou viac než 13.000 EUR.

Za Vašu podporu a pomoc ďakujeme.